Szkolenie „Trzymaj formę!” w Ostródzie

Data 30-03-2016

22 marca 2016 r. odbyło się szkolenie śródroczne dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu „Trzymaj formę!” z terenu powiatu ostródzkiego. Uczestników szkolenia przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Kierownik Higieny Żywności, Żywienia  i Przedmiotów Użytku PSSE Krystyna Andrysiak omówiła zagadnienia związane z suplementami diety, m.in. jak odróżnić lek od suplementu, gdzie szukać informacji na temat producenta

Narada w ramach projektu KiK/68 w powiecie ostródzkim

Data 29-03-2016

123 marca 2016 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się narada dla pedagogów szkolnych i pielęgniarek medycyny szkolnej. Podczas narady omówione zostały problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych: problem palenia tytoniu i używania nowych środków uzależniających. Ustalono konkurs związany z profilaktyką tytoniową dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, omówiono działania podejmowane w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. W ramach narady zostały również przedstawione działania związane z realizacją programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”. W naradzie uczestniczyło 6 osób.

Szkolenie na temat środków zastępczych dla pracowników olsztyńskich Służb Pomocy Społecznej

Data 22-03-2016

20160321_134056_resized21.03.2016 r. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, kierownik Oddziału mgr R. Gruss, asystent mgr E. Michalak i mł. asystent mgr M. Milkowski, w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Olsztynie, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, leków z grupy OTC i e-papierosa oraz zmian w ustawie tytoniowej. Wykłady adresowane były do pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, zatrudnionych w olsztyńskich Instytucjach Pomocy Społecznej. W wykładach uczestniczyło 46 osób.

„DebatowaNIE o marihuanie” i warsztaty dotyczące „dopalaczy” w powiecie działdowskim

Data 18-03-2016

debata (14)19 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie –Osadzie uczniowie, pod kierunkiem Pani Hanny Kończ przygotowali debatę poświęconą jednemu ze środków psychoaktywnych – marihuanie.
Zadaniem uczniów było ukazanie, że nie można lekceważyć narkotyków, że nie ma bezpiecznych narkotyków. Na debatę zaproszono przedstawicieli instytucji, które podejmują działania na rzecz profilaktyki uzależnień( PSSE, Policja, Ośrodek terapii, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Podczas tego spotkania pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE w Działdowie mówiła uczniom , że biorąc środki psychoaktywne uzależniają się.

Podsumowanie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” w Nowym Mieście Lubawskim

Data 15-03-2016

100_32687 marca 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 3, na apelu szkolnym, odbyło się podsumowanie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas uroczystości, na którą przybyła pani Ewa Kijora, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, pielęgniarka szkolna i rodzice uczniów, Krystyna Obrębska-pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim, przedstawiła prelekcję na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy ktoś wokół pali papierosy.

Spotkanie koalicji w sprawie przeciwdziałania uzależnieniom w Nowym Mieście Lubawskim

Data 15-03-2016

spotkanie w Sanepidzie 18 marca 2016 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie zespołu ds. profilaktyki uzależnień, w którym uczestniczyli: Ewa Pielak –  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim, podinsp. Krzysztof Grugiel – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska z nowomiejskiej Komendy Policji, zajmująca się profilaktyką społeczną, referent Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Kornelia Jaroszewska – Sobczak, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim Krystyna Obrębska.

O dopalaczach i nie tylko na szkoleniu nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie

Data 15-03-2016

baner-dopalacze-02Na zaproszenie dyrekcji olsztyńskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie poprowadziły szkolenie dla kadry pedagogicznej tej placówki. Dotyczyło ono zagrożeń związanych z sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.