Konkurs na plakat pt. „Stop dopalaczom”

Data 18-04-2016

baner-dopalacze-021Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił konkurs plastyczny „Stop dopalaczom”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Cel konkursu:

  • celem konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów,
  • zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,
  • wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności,
  • wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  • kształtowanie pozytywnych wzorców,
  • aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania),
  • budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

więcej