Światowy Dzień bez Tytoniu w Elblągu

Data 01-06-2016

IMG_026931.05.2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu zorganizowała marsz i happening z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. Wymarsz kolumny młodzieży (ok.500 osób) prowadziła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Przemarsz ulicami Saperów, Bema, Kościuszki, Wspólna, Sienkiewicza, Górnośląska, Nowowiejska, Teatralna na Plac Jagiellończyka, na którym odbył się happening.
Szkoły niosły transparenty z hasłami „antytytoniowymi” i skandowały hasła antytytoniowe.
W trakcie happeningu została odczytana preambuła manifestu młodzieży Europejskiej jako apel do władz miasta.
• Zaprezentowano hasło na banerze, które otrzymało I miejsce w konkursie na hasło antytytoniowe. Nagrodę rzeczową dla zwycięskiej szkoły Gimnazjum Nr 6 w Elblągu ufundował Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu.
Podczas happeningu na Placu Jagiellończyka odbył się pokaz „Zumby” prowadzony przez pracowników WSZZ w Elblągu, wystąpienie grupy bębniarzy „Gwiezdne kaczki” z osiedla Zatorze oraz prowadzone były gry podwórkowe” przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Zwycięscy uczestnicy w „grach podwórkowych” otrzymali nagrody ufundowane przez PCK, Zeepter w Elblągu, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, PSSE.
Patronat medialny
 Młody Elbląg
 Razem z Tobą,
 Port El
Światowy Dzień Bez Tytoniu w Elblągu zorganizowany został przy współpracy:
  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,
  Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „Szkol-Med.”
  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu
  Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo.
Bezpłatne użyczenie placu Jagiellończyka i dostępu do energii elektrycznej oraz sprzątanie– Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
Bezpłatne użyczenie sprzętu nagłaśniającego – Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu

IMG_0322IMG_0317IMG_0245IMG_0241