Światowy Dzień bez Tytoniu w Gołdapi

Data 02-06-2016

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 31.05.2016 00731.05.2016r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współudziale przedstawicieli z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi zorganizowali profilaktyczną akcję z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. Na długiej przerwie lekcyjnej pracownik PSSE wspólnie z policją, pedagogiem szkolnym oraz uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi rozdawali ulotki, broszury, plakietki przechodniom na ulicach miasta.
Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży oraz społeczności lokalnej na powszechność nałogu palenia tytoniu i jego negatywne skutki zdrowotne.
Do akcji przyłączyli się również uczniowie i pedagog szkolny z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 31.05.2016 021ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 31.05.2016 008ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 31.05.2016 006ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 31.05.2016 003