Światowy Dzień bez Tytoniu w Iławie

Data 02-06-2016

zdjęcia 13631.05.2016 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich .Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie odczytali apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy i władz samorządowych, które następnie złożyli na ręce Starosty Powiatu Iławskiego i Burmistrza Miasta Iławy. Egzekwowanie ustawowego zakazu palenia tytoniu i oznakowania zakazem palenia przystanków autobusowych, miejsc zabaw dla dzieci, ustanowienie dodatkowych stref wolnych od dymu tytoniowego jak parki, plaże, tereny imprez publicznych, stadion, klatki schodowe.Uczeń Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie odczytał również wzruszający wiersz, prośbę o nie palenie „List do mamy”.Przedszkolaki wraz z nauczycielami, przy akompaniamencie instrumentu muzycznego zaśpiewali „Piosenkę o Dinku”.
Dodatkowo odbył się przemarsz młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami na trasie od Starostwa Powiatowego w Iławie do Urzędu Miasta w Iławie, w czasie, którego dzieci wygłaszały hasła antytytoniowe i wręczały ulotki przechodniom.
Ponadto przed Starostwem Powiatowym w Iławie czynne były Stoiska Promocji Zdrowia obsługiwane przez pielęgniarki i położne z Agencji Świadczeń Medycznych Pielęgniarsko-Położniczych „Vita” w Iławie, które wykonywały chętnym osobom pomiary ciśnienia krwi, pomiary poziomu cukru we krwi, uczyły obliczania i interpretowania wskaźnika masy ciała BMI, prowadziły rozmowy oraz wręczały ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, zdrowego odżywiania i inne.Panie ochotniczki z Iławskiego Klubu Amazonki zaprezentowały pokazy samobadania piersi na fantomach, rozmowy i rozdawnictwo ulotek nt. profilaktyki raka piersi. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie informował o obowiązujących zakazach palenia, skutkach ich nieprzestrzegania, rozdawał ulotki na ten temat, chętnym osobom palącym wykonał pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

zdjęcia 081zdjęcia 074zdjęcia 007zdjęcia 006zdjęcia 086zdjęcia 152zdjęcia 003