Trwają „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje 2016” w powiecie piskim

Data 27-07-2016

Już od czerwca 2016 r. w powiecie piskim pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Piszu prowadzą wspólną akcję „Zdrowe i bezpieczne wakacje 2016”. Wspólne spotkania odbyły się w 1 szkole ponadgimnazjalnej, 2 szkołach gimnazjalnych oraz 1 podstawówce. Podczas zajęć z młodzieżą Podkomisarz Anna Szypczyńska rozpoczęła swoją prelekcję od zaprezentowania spotu opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie pt. „Zobacz- przeżyj”. Film ten zrobił na młodzieży ogromne wrażenie i wprowadził w tematykę spotkania. Następnie policjantka przypomniała uczniom o podstawowych zasadach, o których nie można zapominać podczas wypoczynku latem.

Zdrowe i bezpieczne wakacje w Kręsku (powiat olsztyński)

Data 26-07-2016

20160725_130706_resized25.07.2016 r. Telewizyjna Agencja Producencka TAP1 z Olsztyna realizowała kolejny odcinek programu z cyklu „Nasze Zdrowie”, który powstaje na zlecenie Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Tematyką odcinka były zdrowe i bezpieczne wakacje (profilaktyka chorób odkleszczowych, szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wakacyjny Punkt Promocji w Giżycku

Data 22-07-2016

215 lipca na Placu Piłsudskiego w Giżycku pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku razem z giżyckimi policjantami uczestniczył w uroczystym apelu z okazji święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Po zakończeniu uroczystości lokalna społeczność oraz turyści odwiedzający nasze tereny, na przygotowanym Punkcie Promocji mogli zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat m.in. Akcji Zdrowe Wakacje, środków zastępczych a także skorzystać z ulotek na temat profilaktyki kleszczowej i broszur „Leśne niespodzianki” .

Zdrowe i bezpieczne wakacje w powiecie węgorzewskim

Data 22-07-2016

4W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz instruktaże dla kierowników i opiekunów kolonii/obozów letnich. W trakcie spotkań z uczestnikami wypoczynku szczególna uwaga zwrócona jest na takie zagrożenia jak: choroby odkleszczowe, pokąsanie przez zwierzę, które mogło być zakażone wścieklizną, profilaktykę zażywania „nowych narkotyków” – dopalaczy oraz właściwe zachowanie się podczas upałów i burz.

Kampania ” WRÓĆ BEZ HIV” w Giżycku

Data 22-07-2016

3„Kocham wolny styl, kocham sny, kocham życie ” / cyt; Zeus/… to jedno z haseł projektu w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego, realizowanego przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”, w czasie wakacji na terenie powiatu giżyckiego, przy którym Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej współpracowała.
Na tablicach edukacyjnych zostały umieszczone:
– hasła bezpośrednio nawiązujące do profilaktyki HIV,
– hasła propagujące „ czysty” powrót z koncertu do domu,
– pozytywne cytaty znanych artystów, idoli młodzieży z utworów HIP – HOP afirmujących życie, uczucia, miłość.
Zapraszamy w Giżycku – na Pl . Piłsudskiego, Aleję I Maja, Warszawską , Białostocką, Wodociągową, I Dywizji im. T . Kościuszki.

Zdrowe wakacje w Olsztynie

Data 22-07-2016

IMG_20160720_210247_resized (1)20.07.2016 r. pracownicy sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowali akcję profilaktyczną dla interesantów. Wszystkie zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa zdrowotnego podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki uzależnień od dopalaczy i tytoniu. Stoisko odwiedziły 72 osoby.

Promocja Zdrowia o Zdrowych Wakacjach

Data 19-07-2016

2Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku przy współpracy Powiatowej Komendy Policji w Giżycku przeprowadziła zajęcia edukacyjne z uczestnikami obozu harcerskiego w Rydzewie.
W ramach akcji „Zdrowe wakacje” pracownik Promocji Zdrowia wygłosił pogadanki nt. zapobiegania zatruciom pokarmowym, chorobom przenoszonym przez kleszcze, ukąszeniu przez żmije a także zażywaniu środków zastępczych. Omówiono również bezpieczne zachowania podczas upałów i burz.
Mundurowi omówili uczestnikom jak bezpiecznie poruszać się po drogach i jednocześnie korzystać z elementów odblaskowych. Przypomnieli też zasady bezpiecznych kąpieli na akwenach otwartych oraz przestrzegali przed pływaniem w miejscach niedozwolonych.

Ulotka na temat zasad postępowania w przypadku zadławień

Data 14-07-2016

sanepid-logo

Okres wakacyjny szczególnie sprzyja wypoczynkowi. Aby wakacje były spełnieniem naszych marzeń, to musza być zdrowie. Dlatego nie powinniśmy zapominać o podstawowych zasadach profilaktycznych. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat zasad postępowania podczas zadławień i wykorzystania jej w prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych.

zadlawienia – ulotka informacyjna do pobrania

Światowe Dni Młodzieży 2016 – ulotka informacyjno-edukacyjna

Data 14-07-2016

Divine Mercy is focus of official logo, prayer of World Youth Day 2016W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 przygotował w różnych wersjach językowych ulotkę informacyjno – edukacyjną zawierającą informacje dotyczące m. in. postępowania w nagłych przypadkach, zdrowia i higieny oraz sposobu zabezpieczenia się przed upałem. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki.

O substancjach potencjalnie uzależniających w oleckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Data 07-07-2016

DSC01399Trzydziestego czerwca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się szkolenie na temat substancji potencjalnie uzależniających – alkoholu, narkotyków, tytoniu, leków i środków zastępczych – dopalaczy, stanowiących obecnie ważny problem społeczny. Nasze spotkanie edukacyjne pod patronatem Starosty Oleckiego i „Tygodnika Oleckiego” zorganizowaliśmy niedługo po zakończeniu roku szkolnego, ponieważ okres ten dla młodzieży często oznacza beztroską zabawę, ale również i brak kontroli ze strony dorosłych, brak własnych zainteresowań oraz presję ze strony otoczenia, która spowodować może ryzykowne zachowania.
Szkolenie poprowadzone przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Olecku licznym gościom przybliżyło m.in. informacje nt. mechanizmu utraty kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnych i konsekwencji zdrowotnych ich nadużywania, leków dostępnych bez recepty oraz zagadnień zdrowotnych i prawnych związanych z e-papierosem. Prowadzący położyli nacisk na zagadnienia związane z tzw. dopalaczami, które choć szczególnie groźne, ciągle mają nabywców żądnych nowych przeżyć. Ich potencjalnie niebezpieczne działanie toksyczne niestety nie odstrasza młodych ludzi.