Szkolenie dla koordynatorów „Trzymaj formę!” w Ostródzie

Data 25-10-2016

W dniu 18.10.2016 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” ze szkół powiatu ostródzkiego. Organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie. Szkolenie prowadzili: Zdzisław Sokołowski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Radosław Gruss – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Krystyna Andrysiak – kierownik Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Ostródzie.

Szkoły z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego 11 lat „Trzymają formę!”

Data 21-10-2016

318.10. 2016 r. odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Trzymaj formę”! zorganizowane przez pracowników Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Zaproszonych nauczycieli z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Zmiany w rozporządzeniu

SZKOLENIE NA TEMAT HIGIENY I DEZYNFEKCJI W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH W OLECKU

Data 14-10-2016

dsc0144013.10.2016 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące HIGIENY I DEZYNFEKCJI W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH. Tematy poruszane w trakcie szkolenia dotyczyły:
 Zapobiegania uchybieniom w procedurach higienicznych stosowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w gabinetach stomatologicznych;
 Grypy – nadzór epidemiologiczny
Organizatorem szkolenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku oraz firma Medilab. W szkoleniu udział wzięły 53 osoby reprezentujące placówki medyczne powiatu oleckiego.

dsc01435dsc01424dsc01427

Cykl szkoleń pt. „Chemiczne i czynnościowe pułapki, mogące prowadzić do uzależnienia”

Data 14-10-2016

2-1Od 16.09.2016 r. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie, organizują cykl 12 szkoleń dla dyrektorów placówek oświaty, nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji publicznych, Policji i Straży Miejskiej, ochrony zdrowia, pracowników MOPS i GOPS, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zawodowych i społecznych kuratorów zawodowych, na temat substancji i zachowań potencjalnie uzależniających.
Szkolenia organizowane są w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, pod hasłem „Chemiczne i czynnościowe pułapki, mogące prowadzić do uzależnienia”.

„Trzymaj formę!” na Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

Data 06-10-2016

1Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Fundacja „Rodzice Szkole” 4.października 2016 r. zorganizowali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Warmińsko-Mazurską Regionalną Konferencję Rad Rodziców „Rady rodziców w polskim systemie oświaty”, na którą przybyło 106 osób. W trakcie konferencji promowano między innymi Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowali stoisko, gdzie udzielali informacji uczestnikom konferencji na temat założeń oraz treści programu, a także udostępniali materiały edukacyjne.