Konferencja antytytoniowa w Iławie

Data 30-11-2016

dsc0035328.11.2016 r. w auli Uczelni Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie odbyła się konferencja antytytoniowa organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie. Na konferencję przybyli dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pielęgniarki, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Wszystkich gości przywitała Pani Jolanta Labiś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, która omówiła działania antytytoniowe prowadzone na terenie powiatu iławskiego w 2016 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie. Asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie Pani Iwona Marchlewska przedstawiła prezentację dotyczącą aktualnej nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyniki badań prowadzonych wśród młodzieży na temat palenia tytoniu i używania e-papierosów.

„Powiatowy konkurs wiedzy o tytoniu” PSSE w Węgorzewie

Data 29-11-2016

11W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu PSSE w Węgorzewie zorganizowała „Powiatowy konkurs wiedzy o tytoniu”, skierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych. Konkurs polegał na prawidłowym wypełnieniu testu wiedzy o tematyce tytoniowej, w którym do uzyskania było maksymalnie 17 pkt. Do dnia 18.11.2016 r. do PSSE w Węgorzewie zostało dostarczonych 147 rozwiązanych testów z 8 szkół podstawowych, spośród których komisja konkursowa wyłoniła 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. 28 listopada laureaci konkursu, z rąk przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie odebrali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie i Urząd Miejski w Węgorzewie.

Gościliśmy uczniów I LO w Mrągowie

Data 22-11-2016

20161118_125441_resized_2W piątek, 18. listopada 2016 r., w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej gościliśmy uczniów klasy biologiczno-chemicznej z I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych wirusowym zapaleniom wątroby oraz chorobom przenoszonym przez kleszcze, prowadzonych przez Aleksandrę Wasilewską z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE. Uczniowie zwiedzili także Oddział Bakteriologiczno-Parazytologiczny i Oddział Wirusologiczno-Serologiczny Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych. Po laboratorium byli oprowadzani przez kierowników oddziałów: panią Annę Sokołowską i panią Beatę Wasiek.

Akcja „Zdrowie pod kontrolą”

Data 22-11-2016

resized_20161119_11254419.11.2016 r. pracownik OPZiOZ WSSE w Olsztynie, mł. asystent Marcin Milkowski poprowadził stoisko profilaktyczno-edukacyjne, w ramach akcji organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn „Zdrowie pod Kontrolą”. W ramach stoiska, odwiedzający mieli możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, mogli zasięgnąć informacji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od tytoniu i innych uzależnień chemicznych. Dystrybuowane były materiały edukacyjne. Ze stoiska skorzystało około 100 osób, wykonano 47 badań na smokerlyzerze.

Konferencja ,,Potencjał Zdrowia Człowieka. Choroby odkleszczowe – Rola Pracodawców” w Olecku

Data 22-11-2016

SONY DSC

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku oraz Stowarzyszenie Parasol dla Życia i Fundacja Aby Żyć zorganizowały konferencję ,,Potencjał Zdrowia Człowieka. Choroby odkleszczowe – Rola Pracodawców”, która odbyła się 16.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Olecko. Patronatem honorowym wydarzenie objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Burmistrz Miasta Olecko.
Województwo warmińsko-mazurskie, z uwagi na endemiczne występowanie zakażonych kleszczy, odnotowuje wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę (jest on prawie dwukrotnie wyższy niż w kraju) i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) (prawie sześciokrotnie wyższy niż w Polsce).

O nowych środkach psychoaktywnych w powiecie ostródzkim

Data 22-11-2016

2117 listopada 2016 roku w Zespole Szkól Licealnych w Morągu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II na temat zagrożenia używania środków zastępczych tzw. dopalaczy. Zajęcia odbyły się na prośbę Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Pani Jolanty Jankowiak-Wydra. Zajęcia edukacyjne poszarzają wiedzę rodziców uczniów na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych środków psychoaktywnych”. Prowadzącymi spotkanie byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski, asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba-Stradomska oraz aspiranci policji.

„Rzuć palenie razem z nami” w powiecie ostródzkim

Data 22-11-2016

11W trzeci czwartek listopada, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie, zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu na spot pt. „Wyłącz palenie”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski złożył podziękowania uczniom szkoły ponadgimnazjalnej oraz wręczył dyplomy i nagrody. 18 listopada 2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie przy współpracy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie zorganizowała obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia dla uczniów i nauczycieli placówki.

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA W ELBLĄGU

Data 22-11-2016

img_036717.11.16 r., w holu siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, zorganizowano Punkt Promocji Zdrowia.
Pomiar ciśnienia i rozdawnictwo ulotek prowadziły słuchaczki kierunku „opiekun medyczny” Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Z mierzenia ciśnienia skorzystało 57 osób. – pacjenci przychodni „Medicus I”, pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracownicy i petenci PSSE w Elblągu.

W „ Planecie 11” o papierosach i innych substancjach psychoaktywnych

Data 16-11-2016

1115.11. 2016r. w olsztyńskiej bibliotece multimedialnej „Planeta 11”, odbył się wykład skierowany do młodzieży, na temat ryzyka wynikającego z zażywania substancji potencjalnie uzależniających. Grażyna Dziubanii, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia PSSE Olsztyn, przedstawiła zagrożenia zdrowotne wynikające z toksykologii dymu tytoniowego, używania e-papierosów oraz marihuany i tzw. „dopalaczy”, a także niewłaściwego dawkowania leków. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa związane z nabywania środków farmakologicznych czy też odżywek dla sportowców z niepewnych źródeł. Omówiła nowelizację prawa w zakresie użytkowania papierosów i e-papierosów oraz zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W „Planecie11” pracownicy Sekcji PZiOZ PSSE Olsztyn zorganizowali również punkt profilaktyki, gdzie zainteresowani mogli otrzymać edukacyjne materiały tematyczne, zbadać ciśnienie krwi, a osoby palące papierosy zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” w Olsztynie

Data 09-11-2016

dsc_194007.11.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Uczestników przywitali Pani Ewa Waluk – Radca Głównego Inspektora Sanitarnego i Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko, który mówił o „Zwalczaniu zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W dalszej kolejności Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślał „Znaczenie edukacji w profilaktyce zatruć dopalaczami”.