XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS „Razem Przeciwko AIDS”

Data 20-12-2016

22Już po raz jedenasty w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, PSSE w Węgorzewie zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS ”Razem przeciwko AIDS”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu węgorzewskiego. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 13 uczniów z 5 szkół:
1. Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie
2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Pozezdrzu
3. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
4. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
13.12.2016 r. rozstrzygnięto konkurs, który polegał na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego ogólnej wiedzy o HIV/AIDS. Test zawierał 30 pytań , za które uczniowie mogli osiągnąć maksymalnie 42 punkty. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe a wszyscy pozostali uczestnicy odebrali dyplomy za udział w konkursie.
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie i Urząd Miejski w Węgorzewie
W uroczystym ogłoszeniu wyników oraz wręczaniu dyplomów i nagród wzięli udział: Bożena Stępak – Dyrektor ZOEAS i P w Węgorzewie, Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, Anna Czapska- Główny specjalista ds. Edukacji i Promocji Zdrowia.