XVI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w powiecie ostródzkim

Data 07-12-2016

501 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie odbyła się XVI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS zorganizowana przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. Uczestników olimpiady przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie Pan Henryk Rybacki.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Epidemiologii: Daria Dostatnia-Węgrzynowska, Daniel Hiliński, Anna Skiba-Stradomska opracowali pytania obejmujące profilaktykę, drogi szerzenia zakażeń, okoliczności i czynniki sprzyjające zakażeniu wirusem HIV, epidemiologia zakażeń wirusem HIV w Polsce i na Świecie, leczenie antyretrowirusowe zakażeń HIV, opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Test wiedzy zawierał 38 pytań, czas na uzupełnienie testu wynosił 45 minut. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat zakażeń wirusem HIV uzyskując w większości wyniki powyżej 50% pozytywnych odpowiedzi. W olimpiadzie udział wzięło 23 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ostródzkiego: Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio w Ostródzie, Zespół Szkół Licealnych w Morągu, Zespół Szkół Zawodowych, Ogólnokształcących w Morągu i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie. Łączna liczba uczestników olimpiady 23 uczniów, 9 opiekunów uczniów: pedagodzy szkół, nauczyciele, 6 osób komisji konkursowej przedstawiciele PSSE w Ostródzie oraz przedstawiciel Starostwa powiatowego w Ostródzie Pani Joanna Gesek oraz na wręczenie nagród przybył Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Paliński. Patronat honorowy nad działaniami z profilaktyki HIV/AIDS objął Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
Miejsca nagrodzone obejmowały od I do III. Wszyscy uczestnicy otrzymali długopisy oraz podkładki pod kubek. Po zakończeniu uczniowie mogli skorzystać z poczęstunku ufundowanego przez prywatnych przedsiębiorców Hurtownia DUET, Hurtownia WALMIR w Ostródzie. W tym czasie komisja sprawdzała poprawność odpowiedzi w teście. Zwycięzcą olimpiady została Joanna Kapica z Zespołu Szkół Salezjańskich im. św. Dominka Savio w Ostródzie.

42163