Szkolenie z programu „Czyste powietrze wokół nas” w powiecie ostródzkim

Data 20-02-2017

16 lutego 2017 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. W szkoleniu uczestniczyli  dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli zgłoszonych do realizacji programu. Uczestników szkolenia przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Inspektor przekazał najważniejsze informacje związane z zachorowaniem na grypę w powiecie ostródzkim, o znaczeniu szczepień ochronnych oraz o przeciwdziałaniu uzależnieniu od nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Data 16-02-2017

Zapraszamy na stronę internetową Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (www.ncez.pl). Znajdą tam Państwo  wiarygodne i rzetelne informacje bazujące na aktualnych badaniach naukowych (polskich i światowych) oraz na wiedzy, doświadczeniu i codziennej praktyce zawodowej ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.                                 

„BIEG PO ZDROWIE” W POWIECIE OLSZTYŃSKIM

Data 13-02-2017

To nowy program edukacji antytytoniowej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Skierowany jest do uczniów klas IV oraz ich rodziców i opiekunów. W Olsztynie i powiecie olsztyńskim do programu przystąpiło 16 szkół podstawowych. Wszyscy szkolni koordynatorzy programu przybyli 09.02.2017 r. na szkolenie, które zorganizowali pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. W  pierwszej części szkolenia Grażyna Dziubanii kierownik sekcji omówiła aspekty zdrowotne ryzykownych zachowań takich jak palenie tytoniu, używanie e-papierosów czy też innych substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem „dopalaczy” i leków bez recepty. W drugiej części Danuta Domańska prac. sekcji zaprezentowała program omawiając jego realizację i ewaluację. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, a także wymienili spostrzeżenia i refleksje dotyczące realizacji programu.

I edycja programu „Bieg po zdrowie” w powiecie ostródzkim

Data 13-02-2017

10 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla dyrektorów, koordynatorów i realizatorów programu profilaktyki tytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”.  Uczestników szkolenie przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Inspektor przedstawił uczestnikom szkolenia sytuację epidemiologiczną związana z zachorowaniem na grypę oraz działania związane z przeciwdziałaniem używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. W dalszej części szkolenia asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska  przedstawiła: założenia realizacji programu, przedstawiła sposób realizacji programu, zaprezentowała materiały wspierające realizację programu. Uzupełnieniem były filmy edukacyjne dotyczące realizacji programu. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zostali zapoznani ze zmianami ustawy antytytoniowej, sytuacją epidemiologiczną palenia tytoniu w Polsce.

SMOG – najważniejsze informacje

Data 07-02-2017

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Data 03-02-2017

4 lutego obchodzimy 17. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia nie są optymistyczne i wskazują, że w ciągu 15-20 lat liczba zachorowań na świecie na nowotwory podwoi się. W profilaktyce zachorowań na nowotwory  musimy pamiętać, że dostęp do badań diagnostycznych jest bardzo ważnym elementem, ale jednym z wiodących jest odpowiedni styl życia. W związku z nadchodzącym świętem przypominamy o najważniejszych zasadach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Pierwszą i podstawową zasadą jest wyeliminowanie z naszego życia używania tytoniu pod każdą postacią. Ponad 90% wszystkich zachorowań na nowotwory płuc spowodowane jest paleniem tytoniu. Rocznie w Polsce umiera około 2000 osób z powodu biernego palenia. Palenie tytoniu sprzyja też innym nowotworom, np.:  krtani, przełyku, jamy ustnej, żołądka, trzustki, pęcherza moczowego. O wszystkich zapisach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem można przeczytać na stronie www.kodekswalkizrakiem.pl