Szkolenie z programu „Czyste powietrze wokół nas” w powiecie ostródzkim

Data 20-02-2017

16 lutego 2017 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. W szkoleniu uczestniczyli  dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele ze szkół podstawowych i przedszkoli zgłoszonych do realizacji programu. Uczestników szkolenia przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Inspektor przekazał najważniejsze informacje związane z zachorowaniem na grypę w powiecie ostródzkim, o znaczeniu szczepień ochronnych oraz o przeciwdziałaniu uzależnieniu od nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska przedstawiła prezentacje multimedialne na temat celów, założeń, sposobu realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Omówiła sposób sprawozdania oraz kontroli realizacji programu. Zaprezentowany został powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani ze zmianą ustawy antytytoniowej oraz epidemiologią palenia tytoniu w Polsce.