Powiatowy konkursu plastyczny „Zdrowie nasz skarb” rozstrzygnięty

Data 24-05-2017

19 maja 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie odbyło się zebranie komisji konkursu plastycznego pt. „Zdrowie nasz skarb”. Powiatowy konkurs plastyczny był organizowany w ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Data rozstrzygnięcia konkursu plastycznego została wybrana w związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu. W konkursie wzięło udział 49 dzieci w wieku 5 i 6 lat z  palcówek szkolno-wychowawczych  w powiecie ostródzkim: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie, Niepubliczne Przedszkole „Radość” w Ostródzie, Przedszkole Nr 2 w Morągu, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie, Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie, Szkoła Podstawowa w Szyldaku. Ocenie podlegał przekaz plakatu, zrozumienie i zgodność z tematem, pomysłowość oraz  samodzielność wykonania pracy. Wybór najlepszego plakatu był bardzo trudny.  Komisja konkursowa doceniła prace wykonane samodzielnie oraz przekazujące treści propagujące zdrowy styl życia, zgodne z celami realizowanego programu „Czyste powietrze wokół nas”. Wybranych zostało 6 prac plastycznych, które przedstawiają zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia i profilaktyką tytoniową. W skład komisji konkursowej weszli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie. Sponsorem nagród byli: Księgarnia Popularna w Ostródzie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie dziękuje za udział i zaangażowanie wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego, a laureatom konkursu serdecznie gratuluje.