XX Biegi Rodzinne w Gajewie koło Giżycka

Data 04-05-2017

Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Pracy oraz sekcji Szczepień Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku wzięli udział w XX Ogólnopolskich Biegach Rodzinnych, które odbyły się 2 maja 2017 roku w Lesie Miejskim w Gajewie, koło Giżycka. W punkcie promocji zdrowia zainteresowani mogli zasięgnąć informacji na temat zdrowego stylu życia,  profilaktyki zakażeń wirusem HIV a także szkodliwego wpływu tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Osoby palące wyroby tytoniowe mogły zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dzięki uprzejmości Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku do dyspozycji mieliśmy również alkogogle imitujące postrzeganie rzeczywistości pod  wpływem  alkoholu (zaburzenie widzenia, problemy z oszacowaniem odległości,  itp.) Prowadzono również pomiar ciśnienia krwi. Z uwagi na sezon, w którym nie dają o sobie zapomnieć kleszcze, przygotowane zostały również materiały na ten temat. Dla najmłodszych zorganizowany został quizy z nagrodami.