BEZPIECZNE WAKACJE W POWIECIE OLSZTYŃSKIM

Data 27-06-2017

Z okazji zbliżających się wakacji, w powiecie olsztyńskim odbyły się festyny edukacyjne, na których promowane były bezpieczne zachowania podczas wakacji. Swoje stanowisko miała również Promocja Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Tutaj informowano między innymi o profilaktyce zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych, a także rozmawiano o wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Podczas trwających festynów na uczestników czekały liczne atrakcje. Dzieci i młodzież mogły sprawdzić nabytą wiedzę w trakcie prowadzonych konkursów, a także wziąć udział w zawodach i zabawach sportowych. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 07.06.2017r. w miejscowości Swobodna nad Jeziorem Limajno, kolejne festyny odbyły się 09.06. w Tumianach, 12.06. na plaży „Słoneczny Brzeg” nad jeziorem Dadaj oraz 14.06. w Klebarku. Organizatorami byli: Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Nadleśnictwa powiatu olsztyńskiego, tj. Olsztyn, Olsztynek, Wipsowo, Kudypy i Nowe Ramuki.