Powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu bartoszyckiego pod hasłem „Palenie zabija, wybierz życie!”

Data 28-06-2017

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach zorganizowała konkurs plastyczny, skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu bartoszyckiego, pod hasłem „Palenie zabija, wybierz życie!”. Do siedziby Stacji wpłynęło 126 prac z 17 szkół podstawowych. Komisja konkursowa wyłoniła 31 laureatów w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach. Prace oceniane były pod kątem samodzielności i pomysłowości. Zdobywcom nagród wręczono dyplomy i upominki ufundowane przez Starostę Bartoszyckiego, Burmistrza Miasta Bartoszyce oraz Wójta Gminy Bartoszyce.