Światowy Dzień bez Tytoniu w Iławie

Data 05-06-2017

31.05.2017 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe przed Starostwem Powiatowym w Iławie i Urzędem Miasta Iławy z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich. Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Uczniowie odczytali apele o czyste powietrze bez dymu tytoniowego, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy i władz samorządowych, które następnie złożyli na ręce Starosty Powiatu Iławskiego i Burmistrza Iławy. Dodatkowo odbył się przemarsz młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami na trasie od Starostwa Powiatowego w Iławie do Urzędu Miasta w Iławie. Ponadto przed Starostwem Powiatowym w Iławie czynne były Stoiska Promocji Zdrowia obsługiwane przez pielęgniarki i położne z Agencji Świadczeń Medycznych Pielęgniarsko-Położniczych „Vita” w Iławie, które wykonywały chętnym osobom pomiary ciśnienia krwi, pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, uczyły obliczania i interpretowania wskaźnika masy ciała BMI, prowadziły rozmowy oraz wręczały ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, zdrowego odżywiania i inne. Panie ochotniczki z Iławskiego Klubu Amazonki zaprezentowały pokazy samobadania piersi na fantomach, rozmowy i rozdawnictwo ulotek nt. profilaktyki raka piersi. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie informował o obowiązujących zakazach palenia, skutkach ich nieprzestrzegania, rozdawał ulotki na ten temat, chętnym osobom palącym wykonał pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu.