„Trzymaj formę – biegaj z nami” w Ostródzie

Data 30-06-2017

W dniu 17 czerwca 2017 roku odbyły się XXVII Ostródzkie Biegi Uliczne pod hasłem „Trzymaj formę – biegaj z nami” organizowane przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Partnerem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Ostródzie. W związku z realizacją programu edukacyjnego Trzymaj formę!promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny. Pracownicy PSSE  udzielali informacji na temat zasad racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej, prowadzili edukację konsumencką. Osobom zainteresowanym rozdawane były ulotki dotyczące problematyki zdrowotnej. W punkcie można było zmierzyć ciśnienie krwi oraz ilość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Odbył się również quiz wiedzy  na temat zasad zdrowego stylu życia i podstawowych zasad profilaktyki, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i osób dorosłych. Nagrody ufundowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Na osoby odwiedzające punkt Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie  czekał poczęstunek w postaci jabłek  przekazany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Stowarzyszenie Charytatywne – Zarząd Rejonowy w Ostródzie.