Zdrowe Wakacje w powiecie mrągowskim

Data 31-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, wspólnie organizowali spotkania edukacyjne w ramach odbywającej się corocznie akcji „Zdrowe Wakacje”. Tematyka poruszana podczas spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”.

Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 27-07-2017

19 i 20.07.2017r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wspólnie  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdap oraz Straży Granicznej z Dubeninek w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili młodzież trenującą piłkę nożną z drużyny sportowej Jagiellonia Białystok na obozie sportowym w Gołdapi  i obóz harcerski w Stańczykach, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok.

Zdrowe Wakacje w powiecie węgorzewskim

Data 27-07-2017

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, kolonii, obozów i wielu innych form spędzania czasu wolnego. Jest to również czas, w którym może pojawić się szereg zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzą spotkania edukacyjne z osobami wypoczywającymi na terenie powiatu węgorzewskiego.

Z promocją zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Data 20-07-2017

20.07.2017 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie spotkali się z dziećmi i młodzieżą oraz pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Tematyka spotkania skierowana do młodych pacjentów dotyczyła między innymi profilaktyki zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych, wścieklizny, a także barszczu Sosnowskiego.

Działania Warmińsko-Mazurskiej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży

Data 19-07-2017

14.07.2017 r. pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Lidzbarku Warmińskim Panie Dorota Grażewicz i Jadwiga Piotrowska oraz pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie Marcin Milkowski odwiedzili Biwak Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Orneta, który zorganizowany został we wsi Osetnik. Do wszystkich, 117 uczestników biwaku, pracownice PSSE w Lidzbarku Warmińskim mówiły na temat profilaktyki chorób odkleszczowych i wścieklizny. Natomiast pracownik WSSE w Olsztynie przeprowadził zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym, dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, w tym szczególnie środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” i przetworów konopi indyjskich.

 

Zdrowe Wakacje w powiecie ostródzkim

Data 19-07-2017

W ramach akcji Zdrowe Wakacje nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie w  celu organizacji działań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono wspólnie 6 zajęć edukacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, Gimnazjum w Durągu oraz Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Szczególną uwagę zwracano na zagrożenie używania środków psychoaktywnych i zapobieganie zatruciu „dopalaczami”. Jedne z zajęć prowadzone były wspólnie z pracownikiem PZiOZ WSSE w Olsztynie.

Zdrowe Wakacje w powiecie iławskim

Data 19-07-2017

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje”, podczas festynu rodzinnego organizowanego 26.06.2017 r. przez Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”, na osiedlu XXX-lecia w Iławie, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie zorganizował stoisko edukacyjno-informacyjne, w którym przeprowadził quiz o zdrowiu z udziałem dzieci, rodziców i opiekunów.

Zdrowe i bezpieczne wakacje w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 12-07-2017

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom  i młodzieży w czasie wakacyjnego wypoczynku podejmują wiele działań, w tym organizują spotkania edukacyjne, podczas których informują o  zasadach bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy w domu, nad wodą, w lesie, czy też podczas imprez towarzyskich. Uczestnicy dowiadują się o niebezpieczeństwach związanych z kleszczami, barszczem Sosnowskiego czy też muchomorem sromotnikowym oraz jak unikać tych niebezpieczeństw.

„ZDROWE WAKACJE” w Giżycku

Data 07-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z Mundurowymi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedził uczestników obozu harcerskiego na terenie powiatu giżyckiego. Podczas zajęć edukacyjnych pracownik promocji zdrowia omówił zagrożenia jakie niosą za sobą dopalacze i ich zażywanie a także zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych. Poinformował również o niebezpieczeństwie zatruć pokarmowych i szkodliwości promieniowania słonecznego.

Patent na bezpieczne wakacje

Data 03-07-2017

Patent na bezpieczne wakacje – Ulotka do obrania