Z promocją zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Data 20-07-2017

20.07.2017 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie spotkali się z dziećmi i młodzieżą oraz pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Tematyka spotkania skierowana do młodych pacjentów dotyczyła między innymi profilaktyki zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych, wścieklizny, a także barszczu Sosnowskiego.

Działania Warmińsko-Mazurskiej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży

Data 19-07-2017

14.07.2017 r. pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Lidzbarku Warmińskim Panie Dorota Grażewicz i Jadwiga Piotrowska oraz pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie Marcin Milkowski odwiedzili Biwak Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Orneta, który zorganizowany został we wsi Osetnik. Do wszystkich, 117 uczestników biwaku, pracownice PSSE w Lidzbarku Warmińskim mówiły na temat profilaktyki chorób odkleszczowych i wścieklizny. Natomiast pracownik WSSE w Olsztynie przeprowadził zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym, dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, w tym szczególnie środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” i przetworów konopi indyjskich.

 

Zdrowe Wakacje w powiecie ostródzkim

Data 19-07-2017

W ramach akcji Zdrowe Wakacje nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie w  celu organizacji działań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono wspólnie 6 zajęć edukacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, Gimnazjum w Durągu oraz Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Szczególną uwagę zwracano na zagrożenie używania środków psychoaktywnych i zapobieganie zatruciu „dopalaczami”. Jedne z zajęć prowadzone były wspólnie z pracownikiem PZiOZ WSSE w Olsztynie.

Zdrowe Wakacje w powiecie iławskim

Data 19-07-2017

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje”, podczas festynu rodzinnego organizowanego 26.06.2017 r. przez Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”, na osiedlu XXX-lecia w Iławie, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie zorganizował stoisko edukacyjno-informacyjne, w którym przeprowadził quiz o zdrowiu z udziałem dzieci, rodziców i opiekunów.

Zdrowe i bezpieczne wakacje w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 12-07-2017

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom  i młodzieży w czasie wakacyjnego wypoczynku podejmują wiele działań, w tym organizują spotkania edukacyjne, podczas których informują o  zasadach bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy w domu, nad wodą, w lesie, czy też podczas imprez towarzyskich. Uczestnicy dowiadują się o niebezpieczeństwach związanych z kleszczami, barszczem Sosnowskiego czy też muchomorem sromotnikowym oraz jak unikać tych niebezpieczeństw.

„ZDROWE WAKACJE” w Giżycku

Data 07-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z Mundurowymi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedził uczestników obozu harcerskiego na terenie powiatu giżyckiego. Podczas zajęć edukacyjnych pracownik promocji zdrowia omówił zagrożenia jakie niosą za sobą dopalacze i ich zażywanie a także zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych. Poinformował również o niebezpieczeństwie zatruć pokarmowych i szkodliwości promieniowania słonecznego.

Patent na bezpieczne wakacje

Data 03-07-2017

Patent na bezpieczne wakacje – Ulotka do obrania

Festyn profilaktyczny w Rucianem Nidzie

Data 03-07-2017

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. w Porcie „U Faryja” dzielnicowi z Rucianego Nidy zorganizowali festyn rodzinny, w który włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu oraz ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze stanicy w Łupkach, Straż Leśna Nadleśnictwo Maskulińskie jak również Straż Pożarna, Ratownictwo Wodne Rucianego Nidy. Festyn adresowany był zarówno do mieszkańców jak i turystów Rucianego Nidy. Na stanowisku informacyjno-edukacyjnym zorganizowanym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, prowadzono rozmowy na temat szkodliwości palenia tytoniu, zagrożeń jakie niosą za sobą narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Można było dowiedzieć się, jakie choroby przenoszą kleszcze, jak prawidłowo usunąć kleszcza z naszego ciała.