Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 27-07-2017

19 i 20.07.2017r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wspólnie  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdap oraz Straży Granicznej z Dubeninek w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili młodzież trenującą piłkę nożną z drużyny sportowej Jagiellonia Białystok na obozie sportowym w Gołdapi  i obóz harcerski w Stańczykach, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok.W trakcie spotkania edukacyjnego piłkarze dowiedzieli się na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”, a także chorób przenoszonych przez kleszcze. Podczas zajęć skierowanych do zuchów pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej mówił na temat profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny i zatruć pokarmowych. Natomiast na zajęciach z młodszymi harcerzami oprócz w/w tematów omówiona została tematyka związana  z profilaktyką palenia tytoniu oraz przedstawiono straty jakie ponosi osoba paląca. Zajęcia z zastępem harcerzy polegały na zwróceniu uwagi na zagrożenia płynące z używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz profilaktyki HIV/AIDS.