Zdrowe Wakacje w powiecie iławskim

Data 19-07-2017

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje”, podczas festynu rodzinnego organizowanego 26.06.2017 r. przez Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”, na osiedlu XXX-lecia w Iławie, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie zorganizował stoisko edukacyjno-informacyjne, w którym przeprowadził quiz o zdrowiu z udziałem dzieci, rodziców i opiekunów. Ponadto prowadził rozmowy i rozdawał gadżety oraz  ulotki nt. kleszczy, racjonalnego żywienia, zatruć grzybami, bąblowicy, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania środków psychoaktywnych. W obiektach wypoczynku letniego wśród dzieci, młodzieży i wychowawców prowadzone są pogadanki na temat zapobiegania bąblowicy, wściekliźnie, chorobom przenoszonym przez kleszcze, ukąszeniu żmii, zażywaniu „dopalaczy”.