Zdrowe Wakacje w powiecie mrągowskim

Data 31-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, wspólnie organizowali spotkania edukacyjne w ramach odbywającej się corocznie akcji „Zdrowe Wakacje”. Tematyka poruszana podczas spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”. Informowano także o sposobach zapobiegania chorobom zakaźnym, zapobiegania zatruciom pokarmowym, zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz  zasadach bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy w domu, nad wodą, w lesie, na łące czy też podczas poruszania się na drodze. Uczestnicy dowiedzieli się również o niebezpieczeństwach związanym z kleszczami, barszczem Sosnowskiego.