Zdrowe Wakacje w powiecie ostródzkim

Data 19-07-2017

W ramach akcji Zdrowe Wakacje nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie w  celu organizacji działań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono wspólnie 6 zajęć edukacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, Gimnazjum w Durągu oraz Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Szczególną uwagę zwracano na zagrożenie używania środków psychoaktywnych i zapobieganie zatruciu „dopalaczami”. Jedne z zajęć prowadzone były wspólnie z pracownikiem PZiOZ WSSE w Olsztynie. W okresie wakacji pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej prowadzi również działania kierowane do uczestników letniego wypoczynku na terenie powiatu ostródzkiego. W ramach akcji prowadzone są pogadanki kierowane do dzieci i młodzieży oraz kierowników i wychowawców kolonii i obozów. Przeprowadzono 9 pogadanek dla 316 uczestników i 30 instruktaży. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie prowadzi punkty edukacyjny na temat akcji Zdrowe Wakacje.