Zdrowe Wakacje w powiecie węgorzewskim

Data 27-07-2017

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, kolonii, obozów i wielu innych form spędzania czasu wolnego. Jest to również czas, w którym może pojawić się szereg zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzą spotkania edukacyjne z osobami wypoczywającymi na terenie powiatu węgorzewskiego. Podczas  zajęć  dzieci i młodzież  otrzymują wiele cennych wskazówek, jak uchronić się przed zagrożeniami, do których zaliczają się między innymi: choroby odkleszczowe, pokąsanie przez zwierzę, które mogło być zakażone wścieklizną, poparzenie skóry przez nadmierną ekspozycję na promieniowanie UV, właściwe zachowanie się podczas burzy. Tegoroczna akcja letnia przebiega pod hasłem profilaktyki używania środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, dlatego też w trakcie spotkań z młodzieżą szczególna uwaga poświęcona jest tym groźnym substancjom psychoaktywnym, po które sięgają szczególnie młodzi ludzie. Dla zainteresowanych przekazywane są materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Do 20 lipca  w zajęciach profilaktycznych uczestniczyło743 osoby.