„Zdążyć przed grypą” – spotkanie edukacyjne w Olecku

Data 02-10-2017

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz dążąc do przekonania, że szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem, w dniu 27.09.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „Zdążyć przed grypą”. W czasie spotkania omówiono epidemiologię i diagnostykę grypy. Podkreślono znaczenie profilaktyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę, skuteczność i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Przedstawiono stan zaszczepienia p/grypie populacji na terenie powiatu oleckiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015 i 2016. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali rekomendacje ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018. W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby, w tym lekarze i pielęgniarki z podmiotów leczniczych powiatu oleckiego, personel medyczny z Domu Dziecka, Domów Pomocy Społecznej oraz pracownicy inspekcji sanitarnej.