Światowy Dzień Rzucania Palenia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Data 27-11-2017

16 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku we współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz Samorządem Uczniowskim zorganizowano punkt promocji zdrowia, na którym udzielano porad dot. zdrowego stylu życia oraz chętnym uczniom badano poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zainteresowani mogli również wziąć udział w Konkursie wiedzy  o tytoniu. Dopełnieniem akcji zorganizowanej w szkole ponadpodstawowej stała się lekcja dla klas I, podczas której pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Olecko opowiedziała młodzieży  o medycznych i psychospołecznych aspektach uzależnienia od tytoniu.

Powiatowe obchody „Światowego Dnia Rzucania Palenia” w powiecie nowomiejskim

Data 23-11-2017

16 listopada 2017 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim miały miejsce obchody powiatowe „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu”. Konferencję, na którą przybyli kierownicy jednostek powiatowych, dyrektorzy szkół, pielęgniarki szkolne, pedagodzy oraz młodzież szkolna, otworzyły Katarzyna Trzaskalska Wicestarosta Nowomiejski oraz Ewa Pielak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Nowego Miasta Lubawskiego, zaprezentowały część artystyczną odwołującą do rzucenia palenia przez dorosłych. Występ dzieci zachwycił zgromadzonych uczestników. Bardzo ciekawą prelekcję na temat szkodliwości palenia tytoniu przedstawiła pedagog Iwona Krajewska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim. Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu na Autorską Koszulkę z kampanią Rzuć Palenie zaprojektowaną według własnego pomysłu. W konkursie wzięło udział 65 uczniów z 14 szkół z terenu powiatu nowomiejskiego. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konferencja z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia” w Iławie

Data 22-11-2017

21.11.2017 r. z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie zorganizowała konferencję na tematy tytoniowe. Na konferencję przybyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, delegacje uczniów, przedstawiciele, policji, Zakładu Karnego w Iławie i organizacji społecznych powiatu iławskiego. Gości przywitała Małgorzata Stępkowska – zast. dyrektora szkoły, wykład nt. „Aktualne zagadnienia dotyczące wyrobów tytoniowych w Polsce (nowelizacja ustawy „tytoniowej”, e-papieros, IQOS)” wygłosiła – Elżbieta Michalak – pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie, wykład nt. „Działania antytytoniowe prowadzone w powiecie iławskim w latach 2016/2017” – wygłosiła – Iwona Marchlewska – asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Iława. Wśród uczestników rozprowadzono ulotki i plakaty o tematyce antytytoniowej oraz naklejki „Zakaz palenia”.

IX Powiatowy QUIZ Wiedzy o Tytoniu

Data 15-11-2017

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku – Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna w ramach działań związanych z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia, który w tym roku obchodzimy 16 listopada (czwartek), zorganizowała „IX Powiatowy Quiz Wiedzy o Tytoniu”. Konkurs został skierowany do uczniów kl. V-VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjalnych. W rywalizacji o nagrody wzięło udział 163 uczniów z 12 szkół powiatu.

Testuj, lecz, zapobiegaj

Data 14-11-2017

W dniach 17-24 listopada 2017 obchodzimy Europejski Tydzień Testowania w Kierunku HIV. Akcję wspierają między innymi UNAIDS i Komisja Europejska. Lepiej wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci.
Przypominamy, że  w  Olsztynie bezpłatnie   i  anonimowo  można  wykonać test w kierunku HIV  w Punkcie  Konsultacyjno-Diagnostycznym  w kierunku HIV, ul.  Żołnierska 16 (budynek sanepidu),  parter, pok. 15, we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00.

Grypa sezonowa

Data 13-11-2017

Rozpoczął się sezon grypowy, przypominamy jakie objawy mogą być niepokojące i wskazywać mogą na grypę, kiedy należy zgłosić się do lekarza oraz jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na tą chorobę stosując podstawowe zasady higieny. Więcej informacji o grypie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie

http://gis.gov.pl/o-nas/panstwowa-inspekcja-sanitarna/aktualnosci/301-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczaca-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-grypy?highlight=WyJncnlwXHUwMTA1Il0=

Akcja w ramach obchodów „Rzuć palenie razem z nami” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie

Data 09-11-2017

W dniu 6 listopada 2017 r. uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie zapoznali się z pracą w Inspekcji Sanitarnej. Odwiedzili przedstawicieli poszczególnych sekcji i wysłuchali informacji czym się zajmuje, w jaki sposób chronią zdrowie i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. W sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej pracownik Anna Skiba-Stradomska przekazała informacje na temat wykonywanych działań, z kim można współpracować, aby zwiększać wiedzę mieszkańców oraz jakie tematy są głównie poruszane podczas spotkań z mieszkańcami powiatu ostródzkiego w ramach działań profilaktycznych. Dodatkowo odbyła się pogadanka na temat szkodliwości palenia tytoniu, zostały przypomniane miejsca całkowitego zakazu palenia tytoniu w Polsce oraz uczniowie zostali poproszeni o namawianie najbliższych do porzucenia nałogu w ramach obchodów „Rzuć palenie razem z nami”. Dla chętnych uczniów zostało przeprowadzone badanie smokolayzerem, które wywołało wiele emocji wśród młodzieży. Dodatkowo została przeprowadzona pogadanka na temat zagrożenia używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Zawody sportowe dla szkół realizujących program „Bieg po zdrowie” w powiecie bartoszyckim

Data 09-11-2017

W ramach programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zorganizował zawody sportowe, na które zaproszone zostały wszystkie szkoły powiatu bartoszyckiego biorące udział w programie „Bieg po zdrowie”. Do konkurencji sportowych przystąpiły 4 szkoły i zajęły następujące miejsca:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach
IV miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach
Wszystkie szkoły zostały nagrodzone a dzieci biorące udział w zawodach dostały upominki.

Szkolenie „Trzymaj formę!” w Ostródzie

Data 09-11-2017

Tagi:

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu „Trzymaj formę!” z terenu powiatu ostródzkiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski omówił sytuację epidemiologiczną powiatu ostródzkiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie używania nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Pracownik Epidemiologii PSSE Daria Dostatnia-Węgrzynowska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą zatruć i zakażeń pokarmowych. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska omówiła cele, założenia i sposoby realizacji programu oraz zagadnienia związane z racjonalnym żywieniem. Podsumowano także realizację programu w powiecie ostródzkim w roku szkolnym 2016/2017.

Edukacja zdrowotna w Suszu

Data 09-11-2017

Podczas Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym,  odbywających się 29.10.2017 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie zorganizował punkt informacyjno-edukacyjny, w którym prowadził quiz o zdrowiu, rozmowy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udostępniał materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, profilaktyki zakażeń HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania „dopalaczy”, racjonalnego żywienia.