Szkolenie „Trzymaj formę!” w Ostródzie

Data 09-11-2017

Tagi:

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu „Trzymaj formę!” z terenu powiatu ostródzkiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski omówił sytuację epidemiologiczną powiatu ostródzkiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie używania nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Pracownik Epidemiologii PSSE Daria Dostatnia-Węgrzynowska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą zatruć i zakażeń pokarmowych. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska omówiła cele, założenia i sposoby realizacji programu oraz zagadnienia związane z racjonalnym żywieniem. Podsumowano także realizację programu w powiecie ostródzkim w roku szkolnym 2016/2017.