„Trzymaj formę!” dwunasty raz w Olsztynie

Data 02-11-2017

Tagi:

25 października 2017 r.  Sekcja Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie skierowane do realizatorów i koordynatorów XII edycji  programu „Trzymaj formę!”. Uczestników powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Wykład „Słodycze to problem numer jeden” wygłosiła dr inż. Anna Hinburg – dietetyk z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Sposób realizacji programu w środowiskuszkolnym zaprezentowała Jolanta Okuniewska, koordynator programu ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu. Drugą cześć szkolenia w całości poprowadzili  pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia PSSE. Grażyna Dziubanii dokonała podsumowania XI edycji programu „Trzymaj formę!” i omówiła założenia XII edycji programu. Nicol Schneps przedstawiła prezentację „Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą żywności”, a Kamila Rucińska szczegółowo zapoznała zainteresowanych koordynatorów z warunkami przystąpienia do konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Wszyscy realizatorzy programu otrzymali tematyczne materiały edukacyjne.