Zawody sportowe dla szkół realizujących program „Bieg po zdrowie” w powiecie bartoszyckim

Data 09-11-2017

W ramach programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zorganizował zawody sportowe, na które zaproszone zostały wszystkie szkoły powiatu bartoszyckiego biorące udział w programie „Bieg po zdrowie”. Do konkurencji sportowych przystąpiły 4 szkoły i zajęły następujące miejsca:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach
IV miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach
Wszystkie szkoły zostały nagrodzone a dzieci biorące udział w zawodach dostały upominki.
Fundatorzy nagród: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, Burmistrz Miasta Bartoszyce, Wójt Gminy Bartoszyce oraz Wójt Gminy Górowo Iławeckie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przywitał uczestników zawodów i razem z zastępcą Wójta Gminy Bartoszyce wręczył nagrody, dyplomy i podziękowania uczestnikom zawodów. Specjalnym gościem zawodów była uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, Klaudia Jagiełło, która poprowadziła rozgrzewkę
i w przerwie zawodów lekcję zumby dla wszystkich chętnych uczniów w szkole.