Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Elblągu

Data 05-12-2017

Dnia 01.12.2017 r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu odbył się XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla klas gimnazjalnych, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu. Gospodarzem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, a fundatorem nagród dla laureatów konkursu był Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu, Fundacja HUTENA w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych powiatu elbląskiego. W konkursie uczestniczyło 32 uczniów z 13 szkół. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 45 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Maksymalnie na teście można było uzyskać 45 punktów. Wyniki konkursu:
Komisja konkursowa w składzie:
• Pan Marek Jarosz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
• Pani Jolanta Popiołek – wolontariuszka (były pracownik PSSE w Elblągu)
• Pani Izabela Ostasz – młodszy asystent PSSE w Elblągu
• Pani Beata Lasota – stażystka PSSE w Elblągu
Ustaliła:
I MIEJSCE Michał Fonferek – Gimnazjum nr 10 w Elblągu (40 pkt)
II MIEJSCE Szymon Zadworny – Gimnazjum w Dobrym (37 pkt + 4 pkt (I dogrywka))
III MIEJSCE Natalia Witkowska – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Elblągu (37 pkt + 3 pkt (I dogrywka) + 3 pkt (II dogrywka))
WYRÓŻNIENIA
Hubert Maczuga – Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu (37 pkt + 3 pkt (I dogrywka) + 2 pkt (II dogrywka))
Karolina Stasiak – Gimnazjum Nr 3 w Elblągu (37 pkt + 3 pkt (I dogrywka) + 2 pkt (II dogrywka))
Pan Marek Jarosz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu i Pani Iwona Zapolska Wicedyrektor SP Nr 14 w Elblągu wręczyli podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu oraz podziękowania uczestnikom konkursu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu podziękował również sponsorom oraz gospodarzom za współpracę.