XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Węgorzewie

Data 19-12-2017

Już po raz dwunasty w ramach Światowego Dnia AIDS PSSE w Węgorzewie zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS ”Razem przeciwko AIDS”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu węgorzewskiego. W tym roku do udziału w konkursie zostało zgłoszonych 15 uczniów z 6 szkół:
1. Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie
2. Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu
3. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
4. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Węgorzewie
12.12.2017 r. 14 uczniów rozwiązywało test wiedzy zawierający 28 pytań, za rozwiązanie których można było osiągnąć maksymalnie 40 punktów. Komisja konkursowa w tym samym dniu sprawdziła poprawność odpowiedzi i wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach. Laureatkami konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych zostały:
I miejsce –Agnieszka Sojka– Gimnazjum im. J.A. Helwinga w Węgorzewie – 33 pkt.
II miejsce – Joanna Kucharska – Gimnazjum im. J.A. Helwinga w Węgorzewie – 28 pkt.
III miejsce – Wiktoria Dobaczewska – Gimnazjum im. J.A. Helwinga w Węgorzewie -24 pkt.
W kategorii szkół ponadpodstawowych laureatkami zostały:
I miejsce –Klaudia Łoch -Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – 34,5 pkt.
II miejsce – Gabriela Habyk -Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie 34 pkt. III miejsce – Wiktoria Burzyńska – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – 33,5 pkt.
Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczestnicy odebrali dyplomy za udział w konkursie oraz drobne nagrody pocieszenia. W uroczystym wręczeniu nagród wzięła udział Pani Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie i Gmina Węgorzewo.