Założenia XII edycji programu „Trzymaj formę!”

Data 27-02-2018

Trwa XII edycja programu „Trzymaj formę!” (2017/2018). W województwie warmińsko-mazurskim do udziału w programie zgłosiło się 389 szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorzy programu
– Główny Inspektorat Sanitarny
– Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
– Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Cel główny programu
Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

Cele  szczegółowe programu
 • Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
 • Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich
 • Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i  aktywnością fizyczną

Adresaci programu

 • uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy II-III)
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VII)
 • rodzice i opiekunowie uczniów

Uczestnicy programu

 • dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna
 • pielęgniarki środowiska szkolnego
 • władze wojewódzkie i lokalne oraz inne osoby i instytucje – wg możliwości i potrzeb środowiskowych

Metoda realizacji programu w szkole
Zalecaną metodą realizacji programu jest metoda projektu

Treści programowe

ŻYWIENIE MŁODZIEŻY – zbilansowana dieta

 • Talerz zdrowia – grupy produktów i ich rola w codziennej diecie
 • Rozkład posiłków w ciągu dnia
 • Rola podstawowych składników odżywczych
 • Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych:
  – dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży
  – zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  – alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej
  – zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem:
  a/ nadwaga i otyłość
  b/ niedobór masy ciała
  c/ anoreksja, bulimia

WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

 • Prawa konsumenta
 • Znakowanie produktów żywnościowych
 • Zagadnienia dotyczące ograniczenia marnowania żywności
 • Zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z żywnością

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia
 • Przykłady ćwiczeń z omówieniem metodycznym

Koordynator wojewódzki programu

st. asystent Aleksandra Wasilewska
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
tel. 89/524-83-82 (85)
opzioz@sanepid.olsztyn.pl

Powiatowi koordynatorzy programu
Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowych Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznych – dane teleadresowe

Strony internetowe z informacjami o programie

Patronat nad programem (poziom centralny)

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Federacja Konsumentów
 • Instytut Żywności i Żywienia
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partnerzy programu (poziom centralny)

 • Agencja Rynku Rolnego
 • Instytut Medycyny Wsi