Spotkanie edukacyjne dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu A w Olecku

Data 09-02-2018

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to choroba, która na nowo o sobie przypomniała, a jej występowanie przysparza lekarzom sporo kłopotów. W związku z tym 07.02.2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A – zapomniana choroba?” W czasie spotkania omówiono etiologię WZW A, drogi szerzenia się zakażeń oraz profilaktykę. Podkreślono znaczenie przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie ogólnych zasad mycia i dezynfekcji sprzętu, narzędzi i powierzchni nie tylko w zakładach produkcyjnych, lecz w codziennym życiu. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli różnych grup zawodowych: właścicieli zakładów żywienia zbiorowego i zakładów produkcyjnych, dyrektorów placówek nauczania
i wychowania, nauczycieli, koordynatorów szkolnych programów zdrowotnych, przedstawicieli podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz samorządów lokalnych. Doświadczeniem i wiedzą merytoryczną podzieliła się z uczestnikami mgr zdrowia publicznego Beata Zalewska – Konsultant Naukowy w firmie Medilab. W spotkaniu uczestniczyło 41 osób.