Zostań ratownikiem życia – oddaj krew. Akcja w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Data 21-02-2018

12.02.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się akcja  pod hasłem „Zostań ratownikiem życia – oddaj krew”, której współorganizatorem było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. W akcję włączyła się także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Pracownica Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej prowadziła stoisko informacyjno-edukacyjne, zachęcając do zdrowego stylu życia. Udzielała tu również poradnictwa i dystrybuowała materiały tematyczne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Ponadto mierzyła ciśnienie tętnicze, a wśród osób palących papierosy dokonywała pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.