Lekcje na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z substancjami psychoaktywnymi w Kowalach Oleckich

Data 05-03-2018

Na prośbę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich 28.02.2018 r. pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Olecku przeprowadziła trzy lekcje z uczniami klasy szóstej oraz drugich klas gimnazjalnych. Tematem zajęć był wpływ substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny i narkotyków, w tym „dopalaczy”) na ludzkie zdrowie. Elementem spotkań wzbudzającym największe zainteresowanie młodzieży stały się ćwiczenia z alkogoglami, które imitowały stan upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu (0,8-1,5 promila). Okazało się, że zadania, które nie sprawiły problemów uczniom bez alkogogli (zbieranie drobnych przedmiotów i wrzucanie ich do pudełka, czy przejście po wyznaczonej linii) stają się prawie niewykonalne po ich założeniu. Celem ćwiczeń z okularami alkogogle było wyrobienie w uczniach przeświadczenia, że stan pod wpływem alkoholu może bezpośrednio zagrażać ludzkiemu życiu lub zdrowiu, a prowadzenie pojazdu po alkoholu jest niebezpieczne nie tylko dla kierującego, ale i dla pozostałych użytkowników drogi.