„Żyj zdrowo, przebojowo” w Węgorzewie

Data 23-03-2018

21 marca 2018 roku Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie przygotowało dla uczniów klas II turniej profilaktyczny „Żyj zdrowo, przebojowo”. Z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Węgorzewie zorganizowała stoisko promocji zdrowia, gdzie uczniowie mogli wziąć udział w quizie dotyczącym profilaktyki zdrowego stylu życia. Zagadnienia quizu dotyczyły przede wszystkim zdrowego odżywiania i wpływu używek, substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka. Uczniowie w punkcie promocji zdrowia otrzymywali również materiały informacyjno-edukacyjne o szerokiej tematyce prozdrowotnej. Na zakończenie turnieju poszczególne klasy otrzymały dyplomy  i drobne nagrody pocieszenia, które ufundowała placówka organizująca imprezę prozdrowotną. W szkolnej uroczystości uczestniczyło około 120 uczniów klas II oraz obecni tego dnia nauczyciele i wychowawcy klas.