O DOPALACZACH i NIE TYLKO…

Data 06-04-2018

04.04.2018r. przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej przeprowadziły dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie wykład na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda nowe oblicze dopalaczy oraz poznali procedury, które warto uruchomić, gdy obserwuje się u dziecka objawy eksperymentowania z tymi substancjami. Spotkanie odbyło się w ramach policyjnego programu Zanim będzie za późno. W pierwszej części spotkania prowadzonego przez przedstawicielkę Sanepidu, rodzice dowiedzieli się czym są dopalacze, jak działają na organizm i jakie jest ryzyko związane z ich zażywaniem. Omówione zostały również zagrożenia związane z niewłaściwym dawkowaniem leków OTC oraz z nabywaniem środków farmakologicznych i odżywek dla sportowców z niepewnych źródeł. Drugą część spotkania poprowadziła przedstawicielka Policji, która omówiła sytuację prawną środków zastępczych i środków odurzających oraz przybliżyła zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także uświadomiła rodzicom jakie konsekwencje za łamanie prawa przez osoby niepełnoletnie przewiduje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Rodzice otrzymali również materiały edukacyjno-informacyjne pt. „Czy to już problem”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 rodziców uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie (Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące) wraz z wychowawcami klas, do których uczęszczają ich dzieci.