Światowy Dzień Zdrowia 2018 w Iławie

Data 10-04-2018

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbyła się w Iławie konferencja zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy ze Starostwem Powiatowym (06.04.2018). Na konferencję przybyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, przedstawiciele podmiotów leczniczych, stowarzyszeń, instytucji i samorządów z terenu powiatu iławskiego. Konferencję otworzyła Mariola Krajewska – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie. Wykłady „Zdrowy styl życia w profilaktyce chorób nowotworowych” i  „Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej” wygłosiła Ewa Górko – pełniąca funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Olsztynie. Propozycje działań edukacyjnych dotyczących  Światowego Dnia Zdrowia 2018 omówiła Iwona Marchlewska –  pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE. Ochotniczki ze Stowarzyszenia „Iławskie Amazonki” przygotowały stoisko informacyjno-edukacyjne, gdzie odbywały się pokazy samobadania piersi na fantomach, udzielano informacji na temat profilaktyki raka piersi oraz celów, zadań i pracy Stowarzyszenia.