Trwa akcja „Moje dziecko idzie do szkoły 2018”

Data 09-05-2018

okładkaAkcja jest prowadzona w oparciu o program „Moje dziecko idzie do szkoły”  opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. 
ADRESACI: Rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

 

CELE AKCJI:
– Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia
– Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci
– Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu

RAMY CZASOWE: II-IX 2018

ZASIĘG AKCJI:  84 szkoły podstawowe i przedszkola w 15 powiatach woj. warmińsko-mazurskiego 

KOORDYNATORZY
poziom wojewódzki
st. asystent Aleksandra Wasilewska
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Olsztynie
tel. 89/524-83-82 (85)
a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl

poziom powiatowy
pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej 15 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (oprócz PSSE Braniewo, PSSE Giżycko, PSSE Mrągowo, PSSE Olecko)

REALIZATORZY
poziom wojewódzki
– Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
– Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

poziom powiatowy
– pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
– pracownicy Higieny Dzieci i Młodzieży
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

poziom szkolny
edukacja rodziców
– pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty  Zdrowotnej PSSE
– pracownicy Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE

TREŚCI OMAWIANE PODCZAS SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Higiena pracy w szkole i w domu
– dobór umeblowania (stolika/biurka, krzesła)
– ciężar plecaków/tornistrów
– oświetlenie
– plan lekcji
Racjonalne odżywianie, higiena przygotowywania i spożywania posiłków
Inne zagadnienia związane ze zdrowiem dzieci –
zgodnie z zapotrzebowaniem szkół

MATERIAŁY DLA RODZICÓW I DZIECI – http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/2018/05/573/?preview_id=573&preview_nonce=c14e84df65&preview=true