O profilaktyce uzależnień na kolejnym spotkaniu z rodzicami uczniów w Olsztynie

Data 28-05-2018

18.05.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień,  skierowane do rodziców uczniów – tym  razem rodziców uczniów Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie. Spotkanie współprowadziły przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej olsztyńskiej Policji. Na początku o idei programu „Zanim będzie za późno”  opowiedziała sierż. szt. Izabela Kołakowska z KMP w Olsztynie, która przybliżyła również skalę problemu sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne, w tym narkotyki i „dopalacze”, omawiając prawne uregulowania dotyczące tej problematyki. Następnie Grażyna Dziubanii – przedstawicielka Sanepidu wyjaśniła rodzicom, czym są „dopalacze”, jak działają na organizm i jakie jest ryzyko związane z ich zażywaniem. Omówiła czynniki wpływające na rozwój uzależnień oraz sygnały mogące świadczyć o używaniu  przez młodzież nowych narkotyków. Zwróciła uwagę na problem nadużywania leków OTC, a także nabywania ich oraz odżywek i suplementów diety z niepewnych źródeł. Rodzice otrzymali wykaz placówek i instytucji świadczących pomoc w zakresie uzależnień,  jak również tematyczne materiały edukacyjno-informacyjne. Celem wykładów prowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 przez przedstawicieli PSSE Olsztyn i KMP w Olsztynie w placówkach nauczania i wychowania, a skierowanych do rodziców uczniów jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz ograniczenie używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzieży.