Drugi etap konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!” rozstrzygnięty

Data 10-05-2018

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2017/2018  VII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII szkół podstawowych i uczniowie klas II-III gimnazjalnych. W I etapie wzięło udział ponad 7000 uczniów, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego 259 uczniów z 35 szkół
Do II etapu konkursu (27.04.2018) przystąpiło 248 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w Polsce, w tym 4 uczniów z naszego województwa: po jednym przedstawicielu powiatu działdowskiego, elbląskiego, ełckiego i Olsztyna.
Do III etapu – finału konkursu, który odbędzie się  13.06.2018 w Warszawie, zakwalifikowano 19 uczniów. Województwo warmińsko-mazurskie będzie reprezentować uczennica Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku. Gratulujemy!