Uwaga na mrożone warzywa!

Data 18-07-2018

Należy gotować mrożone warzywa przed ich zjedzeniem. Spożywanie surowych może grozić zatruciem groźną bakterią Listeria monocytogenes. Zatrucia stwierdzono do tej pory w pięciu europejskich krajach. Do 15 czerwca 2018 roku zanotowano 47 przypadków zakażenia bakterią Listeria monocytogenes. Dziewięć z nich było śmiertelnych – poinformował Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał Główny Inspektor Sanitarny. Szczegóły https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-mrozonych-warzyw/
Bakterie Listerii znaleziono także w kiełbasie śląskiej z szynki ekstra oraz parówkach z szynki. Więcej informacji https://gis.gov.pl/…/bakteria-listeria-monocytogenes-w-kie…/