Materiały do programu „Trzymaj formę!”

Data 07-08-2018

Realizatorów szkolnych programu „Trzymaj formę!” oraz uczniów i ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami na temat żywienia i znakowania produktów spożywczych. 

O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA


EDUKACJA KONSUMENCKA

                                                                                                                                                    

DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŻYWIENIE UCZNIÓW W SZKOŁACH