ZDROWIE DZIECI POD LUPĄ SANEPIDU

Data 07-08-2018

Akcję bezpłatnych badań profilaktycznych dzieci w wieku 5-6 lat z województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem występowania pasożytów przewodu pokarmowego zamierza przeprowadzić Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych oraz Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej – we współpracy z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie. Celem tego przedsięwzięcia jest określenie częstości występowania pasożytów jelitowych w zamkniętych grupach, do których należą przedszkolaki oraz wychowankowie domów dziecka. Badania przeprowadzone w latach 2003-2006 wykazały dużą częstość występowania infekcji pasożytniczych wśród dzieci przebywających w zamkniętych skupiskach: 9,80% dzieci zarażonych w przedszkolach, 40% dzieci zarażonych w domach dziecka. Najczęściej występującymi pasożytami były: owsik, lamblia, glista ludzka, włosogłówka oraz węgorek. Wśród badanych dzieci z domów dziecka stwierdzono także w niewielkim odsetku zarażenia mieszane. Dane pokazują, że konieczna jest kontynuacja akcji badań, która pozwoli na aktualną ocenę stopnia zarażenia pasożytami jelitowymi dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego i, co bardzo ważne, na ograniczenie szerzenia się tych zakażeń. Badania planujemy wykonać w roku szkolnym 2018/2019 na przełomie września i października 2018 roku. Do współpracy zostaną zaproszone domy dziecka, przedszkola oraz rodzice. Akcja będzie powiązana z kampanią informacyjną, na temat profilaktyki zakażeń. Podstawą uniknięcia zakażeń jest przede wszystkim dokładne mycie rąk, ale też między innymi nie używanie wspólnych ręczników i obcinanie paznokci.