Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS w Elblągu

Data 05-12-2018

Z okazji Światowego Dnia AIDS dnia 03.12.2018 r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Elblągu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów VII, VIII klas podstawowych oraz III klas gimnazjalnych, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 35 uczniów z 12 szkół z Elbląga i powiatu elbląskiego. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 45 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Gospodarzem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, która dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów przygotowała drobne poczęstunki. Przed ogłoszeniem wyników uczniowie wysłuchali prelekcji Pani Beaty Lalik – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Gronowie Górnym i przedstawiciela Fundacji Centrum pomocy Dzikim Zwierzętom PRO ANIMALS. Komisja konkursowa w składzie:• Ks. Edward Rysztowski – kierownik NZOZ Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” – Przewodniczący komisji
• Pan Marek Jarosz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
• Pani Danuta Celmer – st. asystent PSSE w Elblągu
• Pani Izabela Ostasz – młodszy asystent PSSE w Elblągu
• Danuta Stanicka – edukator zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny w Elblągu
• Pani Natalia Mianowska – stażystka PSSE w Elblągu
wyodrębniła zwycięzców:

I MIEJSCE
Zuzanna Dąbrowska – Gimnazjum nr 3 w Elblągu (42 pkt)
II MIEJSCE
Katarzyna Wrzesińska – Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim (41 pkt)
III MIEJSCE
Natalia Engler – Szkoła Podstawowa Nr 18 w Elblągu (37 pkt + 5 pkt (I dogrywka))

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oraz NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu. Na zakończenie uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Pana Marka Jarosza. PPIS w Elblągu podziękował również sponsorom oraz gospodarzom za współpracę.