Powiatowy „Test wiedzy o tytoniu” w Węgorzewie

Data 04-12-2018

To już kolejny rok, kiedy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie w  ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu zorganizowała konkurs wiedzy, skierowany do uczniów klas VI. W tym roku do konkursowych zmagań przystąpiło 91 uczniów z 6 szkół podstawowych. Uczniowie rozwiązywali test o problematyce tytoniowej. Testy zostały sprawdzone w PSSE. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 16 punktów. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego  i PSSE w Węgorzewie postanowiła nagrodzić 10 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki (15-16 pkt.).

Laureatami zostali: I miejsce z liczbą punktów 16/16: Karolina Dłuska – Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Węgorzewie,  Kinga Burak – Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Węgorzewie,  Grzegorz Jakubczyk – Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Węgorzewie, II miejsce  z liczbą punktów 15,5/16: Szymon Wesołek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie, Artur Zajnowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie III miejsce z liczbą punktów 15/16: Laura Mikulska – Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu, Adrian Sieczkowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, Michał Matwiejczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, Alicja Kumor – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, Urszula Mogdans – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie. 30 listopada w sali Starostwa Powiatowego w Węgorzewie zwycięzcy konkursu, z rąk Starosty Węgorzewskiego Pani Marzeny Supranowicz, Dyrektora ZOEAS Pani Bożeny Stępak oraz  PPIS Pani Anny Maroszyk odebrali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie i Gmina Węgorzewo.