Bezpieczne i zdrowe ferie

Data 21-01-2019

Problem nowych substancji psychoaktywnych nadal jest obecny i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Substancje te nadal są dostępne w sklepach internetowych, a także na nielegalnym rynku. Uzależnienie, ostre zatrucie a nawet śmierć, to niektóre z konsekwencji zażywania nowych środków psychoaktywnych. Mając powyższe na uwadze Państwowa Inspekcja Sanitarna na Warmii i Mazurach konsekwentnie realizuje od kilku lat działania edukacyjne mające na celu uświadamiać zagrożenia związane z zażywaniem tego typu substancji.

Przykładem tego typu działalności mogą być przeprowadzone w ostatnim czasie spotkania dotyczące profilaktyki używania nowych substancji psychoaktywnych, tytoniu, e-papierosów oraz napojów energetycznych wśród młodzieży i rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie, Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie oraz Szkoły Podstawowej Nr 311 w Olsztynie. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie. Zrealizowano je w ramach propagowania zasad bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych 2019.