Co chcecie wiedzieć o chorobach przenoszonych drogą płciową, a o co boicie się zapytać…

Data 14-02-2019

Ten ciekawy, choć niektórych krępujący temat na zaproszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku omówiła pani Joanna Równiak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Dwa spotkania edukacyjne skierowane do uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku miały zwrócić uwagę młodzieży na zagrożenia związane z prowadzeniem życia intymnego oraz na potrzebę badania się w kierunku różnych chorób przenoszonych w bliskich kontaktach. Pani Joanna, która pracuje również w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w kierunku HIV w Olsztynie, opowiedziała także o prawdziwych sytuacjach i historiach osób z którymi styka się w punkcie testowania. Dziś na szczęście osoba zakażona wirusem HIV, która przyjmuje leki i jest pod kontrolą lekarza specjalisty, może dożyć późnej starości, tak więc nawet wręczenie komuś wyniku pozytywnego (świadczącego o zakażeniu HIV) nie stanowi dla niego wyroku.

Po zajęciach z młodymi ludźmi przyszedł czas na szkolenie oleckich strażaków nt. „Zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) oraz diagnostyki w kierunku HIV”. Spotkanie to skłoniło słuchaczy do refleksji nad własnym bezpieczeństwem podczas wykonywania obowiązków służbowych.