Zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 26-02-2019

„Szkoła wolna od używek” to hasło III edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, a realizowany w ramach wzmocnienia zaangażowania młodzieży w działania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Prace konkursowe wraz z dokumentami należy przekazać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 15 kwietnia 2019 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy, terminów poszczególnych etapów, formy prac konkursowych, wymaganych dokumentów oraz nagród i gali wręczenia nagród zawarte są w regulaminie konkursu :

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA