Szkolenie pracowników pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej z Warmii i Mazur

Data 08-03-2019

6 marca 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla pracowników pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. warmińsko-mazurskiego. Szkolenie było poświęcone zagadnieniom merytorycznym z zakresu higieny rąk, nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, PrEP, czyli przedekspozycyjnej profilaktykce zakażeń HIV, obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019, problematyki zatruć środkami zastępczymi, zagadnień związanych z realizacją programów: „Trzymaj formę”,„ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV „Wybierz życie – pierwszy krok”.